שגיא וינבאום, משרד עורכי דין דיני עבודה מעסיק הגברת אכיפה דיני עבודה עדכוני מעסיקים עדכוני מעבידים שגיא וינבאום עוד דיני עבודה מעסיקים - פסקי דין
 
  
       
  פסקי דין     
     
  עורכת הדין הדס שגיא וינבאום רשמה לעצמה במהלך שנות עבודתה בתחום הישגים עבור לקוחותיה בבתי הדין לעבודה ובטריבונאלים שונים. להלן מספר דוגמאות לפסקי דין והחלטות שניתנו בהליכים בהם טיפלה: 

סע"ש 25327-10-16 נועה נופר נ' מדרשת שדה בוקר בנגב ואח' ; בר"ע 15992-11-16 מדרשת שדה בוקר בנגב נ' נועה נופר ואח' - (נובמבר 2016) בית הדין האזורי קיבל בקשת מורה והורה על השבתה לאלתר למלוא היקף משרתה בפועל, לאחר שזו שצומצמה עת הייתה בהיריון וללא היתר מתאים מאת הממונה על חוק עבודת נשים ובעקבות החלטת הממונה אשר דחתה את הבקשה (שהוגשה בדיעבד) ליתן למעסיק היתר לצמצום המשרה. עורכת הדין הדס שגיא ייצגה את המורה. מדובר בהחלטה משמעותית ביותר, לאור המצב הנוהג בו מעסיקים מפרים זכויות נשים בהיריון, נמנעים מלבקש היתרים מאת הממונה, ומפטרים / מצמצים בפועל ללא היתר מראש , בניגוד לחוק.
בית הדין הארצי דחה את בקשת רשות הערעור שהוגשה על ידי המעסיק, ובכך אישר את ההחלטה.
     

סע"ש 25327-10-16 נועה נופר נ. מדרשת שדה בוקר- פסד בתיק העיקרי (מרץ 2017) ביום 30.3.2017 ניתן פסק הדין בתיק העיקרי. בית הדין דחה את ערעור המדרשה על החלטת הממונה, קבע כי החלטת הממונה ניתנה בדין ומבוססת היטב בממצאים שגם הוצגו בפני בית הדין. טענות המדרשה כאילו אין שינויים בשיבוצי המורים לאחר יום 31.5 מדי שנה נדחו מכל וכל וכן טענות המדרשה כאילו חל דין שונה בענינם של מורים בקשר עם האיסור על צמצום היקף משרה במהלך הריון וללא אישור מקדים מאת הממונה. בית הדין פרט והדגיש את התנהלותה החמורה של המדרשה, את העיכוב שהתעכבה בו בפנייה לממונה (5 שבועות, עד אחרי שכבר צומצמה המשרה והעובדת כבר פנתה לבית הדין), את העובדה שהמדרשה לא קיימה את החלטת הממונה גם לאחר שכבר ניתנה. המדרשה חויבה בפיצוי משמעותי בסך כולל של 110,000 ש"ח הכולל פיצוי לפי חוק עבודת נשים, פיצוי בגין עוגמת נפש והשתתפות בהוצאות משפטיות. בנוסף, חויבה בסך של 5,000 ש"ח הוצאות למדינה.  

פ"ה 36654-08-15 קמיל עטילה נ. נציבות שירות המדינה ואח' ; בר"ע 29893-12-15 קמיל עטילה נ. נציבות שירות המדינה ואח' - (ינואר 2016) עוה"ד שגיא, במינוי מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ייצגה את נציבות שירות המדינה בניהול הגנתה מפני תביעה וצו מניעה שהוגש נגדה על ידי עו"ד קמיל עטילה. בקשתו של עו"ד עטילה היתה לבטל החלטה שהתקבלה על ידי כב' נציב שירות המדינה לכינוס וועדת בוחנים בהרכב חדש לבחינת המועמדים ובחירת הזוכה למכרז מנהל המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה. טענות נציבות שירות המדינה התקבלו ובקשתו של עו"ד עטילה נדחתה. גם ערעור שהוגש מטעמו של עו"ד עטילה נדחה בהסכמה שהושגה במסגרת הדיון שנערך בפני בית הדין הארצי.  

ע"ע 31316-12-13 יורם כהן ואח' נ' הסעות "השקם" (1996) בע"מ ואח'- (דצמבר 2015) בית הדין הארצי לעבודה אישר הסכמות אליהן הגיעו הצדדים (בהמלצת בית הדין) לביטול הכרעת בית הדין האזורי לפיה מוניות השקם היתה מעסיקתם של נהגי המוניות שקיבלו שירות מתחנת המוניות. בכך למעשה, התקבל ערעורה של מוניות השקם קריית מוצקין בע"מ שיוצגה על ידי עורכת הדין הדס שגיא בהליך הערעור בלבד. 

ס"ע 46360-11-11 שחר פלדמן נ' סוויט אי אם טכנולוגיות בע"מ
 -(יוני 2015) נדחתה תביעתו של עובד לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין ולהפרשי שכר על יסוד טענה להפרשות חסרות לקרן השתלמות ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים. סכום התביעה הכולל 257,358 ש"ח. בית הדין קיבל את טענות הנתבעת שיוצגה על ידי עורכת הדין הדס שגיא, דחה את התביעה במלואה ואף פסק כי התובע ישא בהוצאות הנתבעת בסך של 10,000 ש"ח. 

צו 63063-12-12 שלום כהן - מדינת ישראל ונתון ניהול בע"מ - (ינואר 2013) התקבלה בקשת המבקש שיוצג על ידי עוה"ד שגיא לבטל את פיטוריו ולאפשר לו להמשיך ולמלא תפקידו כקב"ט משרדי הממשלה בקריית הממשלה ברמלה וזאת עד להכרעה בתיק העיקרי.
זאת, בהתבסס על הראיות לכאורה כי המבקש הועסק באמצעות  נתון ניהול אך בפועל על ידי  מדינת ישראל, ועל כך שהעילה לפיטורי המבקש והליך פיטוריו נעשו שלא כדין ומשיקולים זרים. 
 בקשת רשות ערעור שהוגשה מצד המדינה נדחתה על הסף בבית הדין הארצי.
 
תע"א 4651/09 פוליבצב פאינה נ' אברהם יצחק ויעקב שירותים בע"מ- נדחתה תביעת עובדת להכרה בתחולת צו הרחבה בענף הדפוס על המעסיק וכתוצאה מכך לפסיקת תשלומים המחויבים מכוחו.  בית הדין קיבל את טענתה של הנתבעת, אשר יוצגה ע"י עורכת הדין שגיא, כי צו הרחבה בענף הדפוס אינו חל על הנתבעת. כן נדחו רכיבי תביעה נוספים של התובעת. בית הדין פסק לתובעת סכום "גלובלי" נמוך בגין עבודה בשעות נוספות ודחה כל יתר טענותיה, כך שהתובעת זכתה בכ - 4% בלבד מסכום תביעתה. התביעה להרמת מסך כנגד בעלת החברה אשר שימשה בה גם המנהלת בפועל נדחתה מכל וכל  תוך חיוב התובעת בהוצאות לטובת בעלת המניות עצמה. 

תע"א 4102/07 משרד עו"ד שושי – שבח נ' צבייה פקליירו - נדחה ערעור משרד עורכי הדין כנגד החלטת הממונה על חוק עבודת נשים שלא להתיר את פיטוריה של עוה"ד פקליירו. במסגרת פסק הדין ניתנה התייחסות תקדימית בעניין משמעותו של הסעיף שהוסף לחוק עבודת נשים ואשר עניינו בזכות ערעור לבית הדין על החלטת הממונה. עו"ד הדס שגיא ייצגה בתיק את עוה"ד פקליירו. התביעה הכספית שהוגשה  על ידי עוה"ד פקליירו  בעקבות ערעור המשרדהסתיימה בפשרה לפיה שולמו לה סכומים המתקרבים ל - 100,000 ש"ח.
 

עב 11229/08 כרמי חן נ' עירית תל אביב ובטחון שירותים אבידר בע"מ  - התקבלה בקשת התובע - המיוצג על ידי עו"ד הדס שגיא - לפיה לנקבע, כי בית הדין מוסמך לקבל בקשת צד להליך ולהורות או לאפשר צירופה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להליך. המדובר בהחלטה ראשונית ותקדימית במסגרתה התייחסות לאופן יישום הוראות חדשות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה בעניין הצטרפות נציבות השוויון להליכים משפטיים. התביעה התקבלה והתובע פוצה, על ידי עירית תל אביב ואבידר שתיהן יחד, בפסק דין שנתן תוקף להסכמת הצדדים, בסך של 25,000 ש"ח.   

עע 1194/01 עע 1372/01 דרור עגיב נ' המגן חברה לביטוח ומיכל שזיפי נ' אינטרקלאב בע"מ (ערעורים שנדונו במאוחד) ( עתירה לבג"צ נדחתה) * - נקבעה הלכה מנחה לפיה עובדים המשתכרים על בסיס עמלות, לא יהיו זכאים בנוסף לעמלותיהם לשכר מינימום חודשי. נקבע כי על המעביד לשלם שכר חודשי בגובה שכר המינימום לפחות אך הוא יוכל לקזז מהעמלות להן זכאי העובד את תשלומי המינימום שכבר שילם לו. עו"ד שגיא (וינבאום) ביחד עם עו"ד נחום פינברג ייצגו בתיק את אינטרקלאב.

תיק 39/09 רעות ארביב נ' סנטוס קפה בע"מ (החלטת וועדת התעסוקה משרד הבטחון) -התקבלו טענות הנתבעת ונקבע כי היא עמדה בנטל המוטל על כתפיה להוכיח כי פיטוריה של התובעת מעבודתה נעשו על רקע התנהגותה הבעייתית במהלך העבודה ולא בשל קריאתה לשירות מילואים, כפי שטענה. תביעתה של התובעת נדחתה במלואה. עו"ד שגיא ייצגה בתיק את הנתבעת סנטוס קפה. 

עב 745/01 ברקוביץ חיים נ' אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ * - דחיית תביעתו של סוכן מכירות מזגנים להכיר בו כעובד החברה ולשלם לו פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. התקבלה טענת הנתבעת לפיה לא התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד ויש להכיר בשירותיו של התובע כקבלן עצמאי. עו"ד שגיא ייצגה בתיק את אלקטרה מוצרי צריכה.


תא"מ 20497-07-09 ארז גל ועופר עמיר נ' עידו טל - התקבלו טענות הנתבע המיוצג על ידי עו"ד שגיא, ונמחקה על הסף התביעה תוך פסיקת הוצאות לתובעים. המחיקה, בין היתר, בשל ניסוח לאקוני וחסר של התביעה, טענות תמוהות והסתרת תביעה מקבילה המתנהלת בין הצדדים בבית הדין לעבודה. 

עב 1446/99 עירן יעקב נ' בזק בע"מ * - דחיית טענות התובע לזכאות לתשלומים נוספים בעקבות פרישתו מהעבודה בפרישה מוקדמת ולרבות הכללת רכיב "שכר כוננות" במשכורת הקובעת ופיצוי בגין אי העלאה בדרגה. עוה"ד שגיא ייצגה בתיק את בזק.

עב 300509/99 שמעון רוטרו נ' בזק בע"מ * -דחיית טענות התובע לזכאות לתשלומים נוספים עקב פרישתו, עקב הסכם קיבוצי מאוחר לפרישה בתנאים מועדפים, בהשוואה לתנאים בהם פרש. עוה"ד שגיא ייצגה בתיק את בזק.

עב 1935/01 דוד אלמליח נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
* - דחיית תביעת עובד ששימש נהג אוטובוס להשיבו לעבודה לאחר שפוטר בהחלטת וועדה פריטטית. עו"ד שגיא ייצגה בתיק את אגד.

ס"ע 11406-11-08 עו"ד פקליירו נ' משרד עוה"ד שושי – שבח -התקבלו טענות התובעת המיוצגת על ידי עוה"ד שגיא, באופן שנדחתה בקשת הנתבע לצירוף המדינה - הממונה על חוק עבודת נשים כצד שלישי בהליך.

עב 912599/99 פוליאקוב ולנטינה ו – 14 אח' נ. אינטרקלאב בע"מ ואינטריון בע"מ * - דחיית החלק הארי מסכומי התביעות וקבלת טענות הנתבעות כי יש להכיר בשתיים מהתובעות כקבלניות עצמאיות ולדחות כליל את תביעותיהן. עוה"ד שגיא ייצגה את בתיק את הנתבעות. 

עב 1480/00 הישאם יוסף נ' בנק ערבי ישראל בע"מ * - דחייתן במלואן של טענות התובע לזכאותו לכאורה לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובחוסר תום לב. עוה"ד שגיא ייצגה בתיק את בנק ערבי ישראלי.

עב 302111/98 מרק יחד נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ * - דחיית תביעתו של התובע ,טייס במקצועו, לתשלום פיצויים על בסיס טענתו המרכזית להפלייתו עקב מוצאו. התקבלו טענות ארקיע בנוגע לטיב עבודתו הטעון שיפור ועל אי הפלייתו. עוה"ד שגיא ביחד עם עו"ד פינברג ייצגו בתיק את ארקיע.
 
* ניהול התביעות המסומנות בכוכבית נעשה במסגרת עבודתה של עורכת הדין הדס שגיא במשרד עוה"ד נ. פינברג ושות'.

 
לייבסיטי - בניית אתרים