שגיא וינבאום, משרד עורכי דין דיני עבודה מעסיק הגברת אכיפה דיני עבודה עדכוני מעסיקים עדכוני מעבידים שגיא וינבאום עוד דיני עבודה מעסיקים - הגדלת שכר מינימום והוספת ימי חופשה
 
  
                                                                                                                                                                   יוני 2016
                                                                                                 
הגדלת מכסות ימי חופשה לעובדים בוותק נמוך ; העלאת שכר המינימום
 
 
שני עדכונים, בשני נושאים, כל אחד מהם בשתי פעימות:
 
הגדלת מכסת ימי החופשה השנתיים
החל מיום 1.7.2016, ייכנס לתוקפו תיקון לחוק חופשה שנתית התשי"א – 1951, ולפיו מכסת ימי החופשה השנתית לעובדים בעלי ותק של עד 4 שנים במקום עבודתם תעמוד על 15 ימים קלנדריים לשנה (כלומר, בחישוב שכולל את סופי השבוע כחלק מימי החופשה). עובדים אשר חשבון החופשה שלהם מתנהל על פי ימי חופשה בפועל (ימי עבודה מהם נעדרו ולא כולל סופי שבוע), יהיו זכאים, כך להערכתנו, ל- 11 ימי חופשה שנתיים באם הם מועסקים על בסיס של 5 ימי עבודה בשבוע, ו- 13 ימי חופשה במידה וחל עליהם שבוע עבודה בן 6 ימים.
החל מיום 1.1.2017, מכסת ימי החופשה לעובדים בעלי ותק של עד 5 שנים במקום עבודתם תגדל ל- 16 יום על בסיס קלנדרי. בהתאמה, עובדים שחשבון החופשה שלהם מתנהל על פי ימי חופשה בפועל (ימי עבודה מהם נעדרו ולא כולל סופי שבוע), יהיו זכאים, להערכתנו, ל- 12 ימי חופשה שנתיים באם הם מועסקים על בסיס של 5 ימי עבודה בשבוע, ו- 14 ימי חופשה במידה וחל עליהם שבוע עבודה בן 6 ימים.
 
 
העלאת שכר המינימום
החל מיום 1.7.2016 יתעדכן גובהו של שכר המינימום עבור עובדים בגירים כך ששכר המינימום השעתי יגדל ל-  25.94 ₪ ; שווה ערך ל – 4,825 ₪ בחישוב חודשי (על פי ממוצע של 186 שעות לחודש).
החל מיום 1.1.2017, צפוי עדכון נוסף בגובה שכר המינימום לעובדים בגירים שיעלה לשכר שעתי של
26.88 ₪ ; שווה ערך ל- 5,000 ₪ בחישוב חודשי (על פי ממוצע של 186 שעות לחודש).
 
 
האמור בחוזר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ובכל מקרה פרטני אין להסתמך עליו ללא ייעוץ משפטי נוסף.
בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בחוזר זה, או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור קשר עמנו.
 
 
הננו עומדים לשירותכם,
 
בכבוד רב,
 
 
הדס שגיא (וינבאום) עו"ד
לייבסיטי - בניית אתרים